http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WALORYZACJA KONTRAKTÓW DROGOWYCH

198

W przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz, zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury, podwyższony został limit waloryzacji, który określony został na poziomie (+/-) 10 proc. Oznacza to, że maksymalna dopłata bądź korekta wyniesie nie więcej niż 10 proc. od wartości zaakceptowanej kwoty kontraktowej w umowie z przyszłym wykonawcą. Wcześniej limit waloryzacyjny wynosił (+/-) 5 proc. Decyzja o zwiększeniu limitu została podjęta w oparciu o dane statystyczne, zakładane prognozy rynkowe, w tym autorstwa Narodowego Banku Polskiego, oraz stosowne analizy i wyliczenia dotyczące maksymalnego poziomu limitu waloryzacyjnego. Jest to także dowód na wsłuchanie się w głos przedstawicieli branży wykonawczej. Podczas organizowanych cyklicznie spotkań wyrażali oni potrzebę wprowadzenia modyfikacji limitu waloryzacji z uwagi na tempo wzrostu cen materiałów i robót budowlanych. Decyzja o podwyższeniu limitu waloryzacji pokrywa się więc z postulatami branży. Zwiększenie limitu do 10 proc. jest możliwą aktualnie do przyjęcia korektą. Dotyczyć będzie wszystkich przetargów ogłaszanych w tym roku. Pozostałe zasady waloryzacji nie zmieniają się. Przy jednoczesnej zmianie limitu podział ryzyk pół na pół pozostaje bez zmian. Jedną połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy, a drugą połowę zamawiający, czyli GDDKiA. Oznacza to, że waloryzacji podlega 50 proc. wartości kontraktu. Takie podejście pozwala zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.

 

źródło: www.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx