Waloryzacja umów długoterminowych

70

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych daje szansę na wprowadzenie zdecydowanie wyższych standardów do postępowań przetargowych. Kluczową zmianą – zarówno z punktu widzenia zamawiającego, jak i wykonawcy – jest obowiązek waloryzacji umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy.

Powiązane artykuły

            Nowe przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych, które wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2016, zwiększają poziom bezpieczeństwa pracowników, prowadzą do podwyższenia jakości przetargów publicznych oraz zapewniają dodatkowe wpływy do budżetu państwa. W związku z tym niezwykle istotną kwestią pozostaje odpowiednie przygotowanie się do funkcjonowania w nowym otoczeniu prawnym.