Przyszłość zamówień publicznych w Polsce

67

W dniu 21 maja br. w Warszawie odbył się  III Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 2015, zorganizowany przez fundacja Instytut Allerhanda z Krakowa. Poświęcony był przyszłości systemu zamówień publicznych w Polsce, w kontekście projektowanej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

Obrady przebiegały pod hasłem „Where law meets economics”- „Gdzie prawo spotyka ekonomię”i stanowiły kontynuację organizowanych przez fundację kongresów tematycznych, poświęconych gałęziom prawa, oddziałującym na ekonomię i gospodarkę kraju.