http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WALORYZACJA UMÓW DROGOWYCH GDDKiA

74

Wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 r. system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i to na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę. Obecnie w umowach GDDKiA stosowany jest 10-procentowy limit waloryzacyjny. Obejmuje on umowy zawierane na wszystkich etapach prac nad inwestycją drogową, tj. od opracowania dokumentacji przygotowawczej, poprzez projekt, aż po roboty budowlane i nadzór nad realizacją kontraktu. Taki limit waloryzacyjny obejmie też długookresowe prace związane z utrzymaniem istniejących dróg. Mechanizm waloryzacyjny zakłada, że ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest pół na pół między inwestora i wykonawcę, a waloryzacja może przybierać wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne, tj. +/- 10 proc. Od lipca 2022 r. podpisane zostały aneksy waloryzacyjne łącznie dla 117 inwestycji realizowanych przez 26 wykonawców.Dotyczą one inwestycji realizowanych w ramach rządowych programów: Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030 i obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego 2022 r., czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych. Również w ubiegłym roku GDDKiA rozpoczęła proces polegający na podwyższeniu limitu waloryzacyjnego bądź wprowadzeniu klauzuli waloryzacyjnej do już zawartych umów na bieżące utrzymanie dróg oraz na mniejsze zadania inwestycyjne (poza PBDK oraz PB100). W wyniku tych prac określone zostały założenia do planowanego procesu aneksowania już zawartych umów na utrzymanie dróg. Pierwsze aneksy już zostały podpisane. Rozpatrywane są kolejne wnioski, których do tej pory wpłynęło 367. Aktualnie podpisano 214 aneksów waloryzacyjnych. Waloryzacja dotyczy umów, które:   (a) pierwotnie zostały zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, lub termin ich realizacji został przedłużony umownie na okres dłuższy niż 12 miesięcy (przedłużenie nie wynikało z winy wykonawcy),   (b) zostały zawarte przed 24 lutego 2022 r. lub po 24 lutego 2022 r., ale oferty w przetargu złożone zostały przed tym terminem.

źródło: www.gov.pl/web.gddkia

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx