http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

77

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

Warunki udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

Włodzimierz Dzierżanowski

Katarzyna Kostro

 

Powiązane artykuły

            Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: (1) nie podlegają wykluczeniu, (2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

 

            Utrzymano tym samym podział na warunki o charakterze formalnym (przesłanki wykluczenia) oraz warunki, których określenie jest prawem zamawiającego. jednoznacznie przy tym wskazano, ze wykonawca musi wykazać spełnienie wyłącznie tych warunków, które zamawiający określił.

            W dodanym ust. 1austawodawca postanowił, że zamawiający, określa warunki udziału w postępowaniu z zachowaniem zasady proporcjonalności wobec przedmiotu zamówienia, tj. w sposób nie nadmierny. Z zachowaniem tej samej…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx