Warunki udziału w postępowaniu obowiązujące wykonawców

32

Dwudziesty pierwszy rok polskiego systemu zamówień publicznych warto bez wątpienia, obok szeregu refleksji dotyczących jego stanu dzisiejszego, potraktować jako moment właściwy dla przypomnienia mnóstwa ważnych czynników i zasad, które po stronie podmiotu ubiegającego się o publiczne zamówienie decydują lub mogą decydować o sukcesie lub przegranej.