Dialog konkurencyjny. Studium przypadku

93

Dialog konkurencyjny to tryb, w którym w roku 2018 udzielano zamówienia o najwyższej wartości. W postępowaniu na budowę elektrowni Ostrołęka blok C cena najkorzystniejszej oferty wyniosła ok. 7 mld zł. To około 5% rocznej wartości całego rynku zamówień, sądząc na podstawie kwot podawanych w rocznych sprawozdaniach Prezesa UZP. Warto więc poświęcić samemu trybowi, a także przeprowadzonemu postępowaniu chwilę uwagi.

Począwszy od 28 lipca 2016 r. dialog konkurencyjny stał się jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień sektorowych, nie wymagających spełnienia jakichkolwiek przesłanek zastosowania.

Zmianę tę wprowadzono ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.[1] Jednocześnie w tej samej ustawie zmodyfikowano przebieg przetargu ograniczonego i z trudnych do zrozumienia powodów (a właściwie bez żadnego uzasadnienia) wprowadzono obowiązek publikacji SIWZ na stronie internetowej zamawiającego już w dacie publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Tryb ten stracił swą zasadniczą cechę, umożliwiającą wszczęcie postępowania, gdy zamawiający nie miał jeszcze, z jakiegokolwiek powodu, gotowej wyczerpującej i kompletnej specyfikacji, a postępowanie powinien wszcząć.

W zasadzie pozostają mu wówczas dwa tryby do rozważenia – negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny. Warunki skorzystania z każdego z nich są tożsame. W zamówieniach klasycznych są to wspólne przesłanki…

Włodzimierz Dzierżanowski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis