WIELKA GALA „RZETELNI W BIZNESIE 2012”

29

23 czerwca 2012 roku pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się w Warszawie uroczysta gala, podczas której organizatorzy przedsięwzięcia: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. uroczyście przedstawili Laureatów II edycji Programu „Rzetelni w Biznesie”. Celem Programu jest kreowanie i umacnianie etycznych działań w czterech obszarach życia społecznego i gospodarczego: przedsiębiorczości, samorządu, ochronie zdrowia oraz instytucji. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny, a jego uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat regionalny, krajowy bądź europejski, będący gwarantem profesjonalizmu, rzetelności i uczciwości. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała redakcja naszego miesięcznika.