http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WIZYTA REPREZENTANTÓW EUROPEJSKICH WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH

40

W połowie marca miała miejsce dwudniowa wizyta studyjna „rola samorządu w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym”, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), działającej w ramach Komitetu Regionów. Do Polski zjechali reprezentanci władz lokalnych i regionalnych z Chorwacji, Grecji, Estonii, Irlandii, Litwy, Słowacji Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Głównym celem wizyty była prezentacja różnych aspektów gospodarki cyrkularnej w województwie łódzkim w kontekście współpracy biznesu, nauki i mieszkańców, stymulowanej przez władze samorządowe. Spotkanie stanowiło również okazję do zaprezentowania międzynarodowemu gronu ekspertów idei Zielonego Expo, o organizację którego w 2024 r. stara się miasto Łódź, oraz oddolnych inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska, biogospodarki, odnawialnych źródeł energii czy eko-innowacji. W programie wizyty studyjnej było również zaznajomienie się z działalnością producenta polskich domów modułowych oraz firmy świadczącej usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami, obejmującej rekultywację składowisk oraz sporządzanie ekologicznych programów inwestycyjnych. Region podejmuje liczne inicjatywy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, jest m.in. głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w Łodzi.

Powiązane artykuły

źródło: www.samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx