Wpływ kryterium ceny na efektywność zamówienia publicznego

167

Obowiązek celowego i oszczędnego gospodarowania publicznymi pieniędzmi z zachowaniem zasady „best value for money” oraz optymalnego doboru środków   i metod służących osiągnięciu założonych celów wynika wprost z ustawy o finansach publicznych[1]. Obowiązek nabywania dóbr charakteryzujących się optymalną relacją wartości do ceny w zamówieniach publicznych jest dobrze znany i czasem określany jako reguła MEAT (Most Economically Advantageous Tender – oferta najkorzystniejsza ekonomicznie).[2]

 

Władysław Iwaniec

 

W artykule:

 

  • Najkorzystniejsza oferta w świetle zasady efektywności
  • Kryteria – regulacje unijne
  • Kryteria – regulacje krajowe
  • Nowe regulacje
  • Kryterium ceny
  • Pozorność niektórych kryteriów
  • Wadliwość kryterium

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.