Wyłączenie obowiązku ponownego składania dokumentów (art. 26 ust. 6)

68

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w kolejnym postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, u którego miesiąc wcześniej uzyskała zamówienie spółka komandytowa, w której jesteśmy jedynym komplementariuszem (prowadzimy działalność w formie spółki z o.o.). W zakończonym postępowaniu spółka komandytowa złożyła dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące członków organów naszej spółki na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Czy możemy skorzystać z rozwiązania opisanego w przepisie art. 26 ust. 6 i nie składać ponownie tych samych dokumentów pomimo tego, że w poprzednim postępowaniu ofertę złożyła spółka komandytowa? 

Analizę zagadnienia przedstawionego w pytaniu należy rozpocząć od stwierdzenia, że niewątpliwie typową i najczęściej występującą sytuacją umożliwiającą skorzystanie z art. 26 ust. 6 Pzp jest ta, w której zarówno w poprzednim, jak i w kolejnym postępowaniu ofertę składa ten sam podmiot. Brzmienie omawianego przepisu nie zawiera zastrzeżeń uzależniających stosowanie go od tego, czy wykonawca, który w poprzednim postępowaniu przekazał zamawiającemu oświadczenia i dokumenty jest tym samym wykonawcą, który ubiega się o udzielenie kolejnego zamówienia.

Treść omawianego przepisu nie zawiera ograniczeń w zakresie dopuszczalności skorzystania z art. 26 ust. 6 przez podmiot składający ofertę,  który w poprzednim postępowaniu jako komplementariusz został zweryfikowany przez zamawiającego pod względem braku podstaw wykluczenia, stąd też w zakresie dokumentów potwierdzających niekaralność osób skorzystanie z omawianego przepisu jest dopuszczalne.

Adresatem normy prawnej w omawianym przypadku jest spółka z o. o., będąca wykonawcą w bieżącym postępowaniu co oznacza, że w przypadku, gdy dokumenty dotyczące tej spółki znajdują się w posiadaniu zamawiającego…

Katarzyna Dubowska

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis