http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyłudzenie dotacji lub zamówienia publicznego finansowanych ze środków europejskich

47

Część piąta

CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPSTWA WYŁUDZENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zbieg przestępstw i zbieg przepisów

Możliwy jest kumulatywny zbieg przepisu art. 297 § 1 Kk i przepisu art. 286 § 1 Kk.

W szczególności zbieg ten można zaobserwować w przypadku, gdy sprawca przestępstwa, w celu wyłudzenia zamówienia publicznego nie tylko przedkłada dokumenty sfałszowane lub nierzetelne, ale także stosuje inne formy oddziaływania, które mają na celu wprowadzenie w błąd podmiotu przyznającego zamówienie publiczne i w konsekwencji doprowadzi to do uzyskania zamówienia, co z punktu widzenia zamawiającego stanowi niekorzystne rozporządzenie mieniem. Sprawca działając w ten sposób realizuje znamiona przestępstw określonych w art. 297 § 1 Kk i 286 § 1 Kk. Między przepisami zachodzi bowiem rzeczywisty zbieg przepisów.

Kolejnym przykładem zbiegu przepisów art. 297 § 1 Kk oraz 286 § 1 Kk stanowi sytuacja, w której sprawca przedłożył sfałszowane dokumenty w celu wyłudzenia zamówienia publicznego (wypełnił znamiona czynu z art. 297 § 1 kk), co w konsekwencji doprowadziło do zawarcia przez niego umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie zawarcie umowy liczne z punktu widzenia zamawiającego stanowi już niekorzystne rozporządzenie mieniem. Oznacza to, że doszło do wyłudzenia zamówienia publicznego, czyli zachodzi przestępstwo z art. 286 § 1 Kk. Między przepisami zachodzi zbieg kumulatywny art. 297 § 1 Kk i 286 § 1 Kk w zw. z art. 11 § 2 Kk. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Kontrola i inne sposoby ujawnienia przestępstwa wyłudzenia zamówienia publicznego
  • Zakończenie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx