http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYNIKI KONKURSU NA PRACĘ MAGISTERSKĄ

31

Rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych, którego organizatorem był Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapituła po uważnej lekturze 22 nadesłanych prac, przyznała określone regulaminem nagrody. Za najlepszą uznano pracę Krzysztofa Zalewskiego reprezentującego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pt. „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w prawie zamówień publicznych”. Promotorem pracy był dr hab. Tomasz Długosz, a recenzentem dr hab. Artur Żurawik. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych. Kapituła konkursu zdecydowała również o przyznaniu trzech wyróżnień. Otrzymali je: Kamil Sójta z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. „Opracowania kosztorysowe w sektorze budownictwa a prawo zamówień publicznych” (promotor dr Anna Górczyńska), Sebastian Lech z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie za pracę pt. „Partnerstwo publiczno – prywatne jako formuła prowadzenia inwestycji przez zamawiających publicznych. Stan obecny i długookresowa perspektywa rozwoju” (promotor dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel) oraz Dominika Markowicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę pt. „Naruszenie dyscypliny finansów publicznych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych na tle orzecznictwa” (promotor prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic). Autorowi najlepszej pracy oraz Autorom prac wyróżnionych serdecznie gratulujemy.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx