http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE miniPORTALU

30

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż podjęta została decyzja o przedłużeniu możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku. Jest to zgodne z oczekiwaniami uczestników rynku którzy uważają, że całkowita rezygnacja z cieszącego się dużą popularnością narzędzia w trakcie trwania roku kalendarzowego wiązałaby się dla nich z szeregiem utrudnień. Przesunięcie pierwotnie planowanego na dzień 1 września br. wyłączenia możliwości wszczynania postępowań pozwoli uczestnikom rynku na lepsze zaznajomienie się z licznymi funkcjonalnościami Platformy e-Zamówienia i płynniejsze przejście na rozwiązanie docelowe. Pozwoli również uniknąć ewentualnych niedogodności związanych z koniecznością zmiany narzędzia w okresie wakacyjnym. Ponadto, zgodnie z wcześniejszą deklaracją Urzędu, wszystkie postępowania, które zostały bądź zostaną wszczęte za pośrednictwem miniPortalu do dnia 31 grudnia 2022 r. będą mogły być dokończone z jego użyciem.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx