Wyniki kontroli postępowań współfinansowanych ze środków UE przeprowadzonych w 2015 r.

35

Wyniki kontroli postępowań

współfinansowanych ze środków UE

przeprowadzonych w 2015 r.

 

Powiązane artykuły

W roku 2015 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 158 kontroli zamówień, współfinansowanych ze środków unijnych (w 2014 r. – 219 kontroli). Łączna wartość zamówień, objętych kontrolą, wyniosła prawie 49 mld. zł. (w 2014 r. 32 mld zł.).

Zdaniem UZP mniejsza liczba…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu