Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

32

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowany został dokument, przedstawiający wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzonych przez Prezesa UZP w roku ubiegłym. Jest to materiał niezwykle interesujący, ale nade wszystko pouczający dla beneficjentów tych środków. Zachęcając, nie tylko ich, do zapoznania się z całością opracowania, poniżej publikujemy jego ciekawsze fragmenty.