WYPŁATY DLA POSZKODOWANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

32

Przedsiębiorcy, którym generalni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę przy budowie dróg, otrzymali dotychczas od Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad blisko 710 mln zł. Ponadto, w ramach solidarnej odpowiedzialności, od 1 stycznia 2011 roku GDDKiA wypłaciła im prawie 600 mln zł. Pozostałą część – 11,6 mln zł – wypłacono na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. „Dotychczas w ramach specustawy do wszystkich oddziałów GDDKiA wpłynęły łącznie 1 252 zgłoszenia od przedsiębiorców poszkodowanych przez generalnych wykonawców, na łączną kwotę ponad 517 mln zł. Z ponad 1 200 zgłoszeń od przedsiębiorców wobec 655 wniosków dokonano wypłat, 343 odrzucono, a ponad 250 wniosków jest wciąż rozpatrywanych” – poinformowała Dyrekcja w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Powiązane artykuły

Źródło: GDDKiA / PAP