WYPŁATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

28

Prawie 640 mln zł trafiło do ponad stu przedsiębiorców poszkodowanych przez generalnych wykonawców kontraktów drogowych. Ponadto, w ramach solidarnej odpowiedzialności, określonej w art. 647 Kodeksu cywilnego, od 1 stycznia 2011 roku GDDKiA wypłaciła podwykonawcom prawie 540 mln zł. Pozostałą część – 99,4 mln zł – wypłacono na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 28 czerwca 2012 o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Rachunki podwykonawców są systematycznie regulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, natomiast zwrotu pieniędzy wypłacanych podwykonawcom Dyrekcja dochodzi od nierzetelnych wykonawców.

Powiązane artykuły

Źródło: GDDKiA