http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYSOKI POZIOM WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

49

Jak poinformował resort rozwoju, wartość podpisanych umów o dofinansowanie we wszystkich programach operacyjnych z perspektywy 2014-2020 na dzień 6 sierpnia stanowiła 38,2 proc. alokacji dla Polski. Fundusze europejskie szybciej kontraktowane są w programach krajowych (40 proc.), podpisywanie umów, mimo przyspieszenia, nadal odbywa się wolniej na poziomie regionów (35 proc.).
Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zauważył, że mniej więcej w podobnym okresie poprzedniej perspektywy podpisane umowy i wydatki w RPO były prawie dwukrotnie większe, niż w programach krajowych. Z przestawionych przez resort rozwoju wyliczeń wynika, że w programach, za które odpowiadają samorządy województw, w zależności od regionu wartość podpisanych umów o dofinansowanie odpowiadała od 20 proc. do 65 proc. alokacji. Najwyższy wskaźnik wśród samorządów województw, (65 proc. puli), odnotowano w województwie pomorskim. W województwie wielkopolskim jest to 51 proc. alokacji, natomiast w trzecim pod tym względem województwie lubuskim – 45 proc. Kolejne są województwa: opolskie (44 proc.), dolnośląskie (37 proc.) i łódzkie (35 proc.). W województwach, w których podpisywanie umów odbywa się relatywnie najwolniej, rozdysponowano więcej niż co piątą złotówkę. W województwie świętokrzyskim zakontraktowano 20 proc. środków dostępnych w ramach RPO, w woj. warmińsko mazurskim – 22 proc., a podlaskim – 24 proc. Pod względem wydatków dysproporcja między programami krajowymi i regionalnymi jest jeszcze większa. Złożone wnioski o płatność stanowią 8,2 proc. alokacji, ale w programach krajowych jest to 10 proc., a w programach regionalnych – 5 proc. Jak podało Ministerstwo Rozwoju, do 6 sierpnia złożono w sumie 60,7 tys. wniosków o dofinansowanie. Z beneficjentami podpisano 20,6 tys. umów na kwotę ponad 182,9 mld zł, z czego wkład unijny to ponad 117,3 mld zł (38,2 proc. dostępnych funduszy europejskich). Wartość wydatków beneficjentów wyniosła niemal 34,1 mld zł, z tego ok. 25,1 mld zł to dofinansowanie UE (8,2 proc. puli na lata 2014-2020).

Powiązane artykuły

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx