http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WZÓR REGULAMINU

56

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 Prawa zamówień publicznych, Prezes UZP przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro. Dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a jego stosowanie jest dobrowolne. Zamawiający mogą go modyfikować, dostosowując jego treść do swoich potrzeb, w szczególności w zakresie wartości zamówienia, od której będzie stosowany, metod szacowania wartości zamówienia, kryteriów wyboru wykonawcy, wprowadzenia słowniczka pojęć czy przesłanek odstąpienia od stosowania regulaminu. Dokonując modyfikacji należy jednak mieć na uwadze obowiązek przestrzegania przez zamawiających stosownych przepisów (w tym ustawy o finansach publicznych) oraz podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

 

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx