BUDOWA ODCINKA TUNELOWEGO S 7

42

6 wykonawców chce budować odcinek tunelowy pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój. Do dnia 15 stycznia 2016 r. sześć firm złożyło w GDDKiA Oddział w Krakowie oferty. Najniższą cenę zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu – 968 871 778,09 zł., a najwyższą Metrostav a.s. z Czech – ponad 1 mld 710 tys. zł. Na pierwszym etapie przetargu ograniczonego z wnioskami o udział w postępowaniu wystąpiło 20 wykonawców, głównie konsorcja dwóch i więcej firm, składające się w większości z firm włoskich i hiszpańskich. Po zbadaniu wniosków zaproszenie do drugiego etapu zostało wysłane do 10 wykonawców, ale oferty złożyło tylko 6 z nich. Połowę wykonawców, którzy złożyli oferty stanowią firmy z Włoch. W ramach inwestycji wybudować trzeba odcinek tunelowy drogi klasy S długości ok. 3,0 km, w tym z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych o długości 2,06 km w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego.

 

Powiązane artykuły

źródło: www.gddkia.gov.pl