http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKÓW KIO

76

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Końcowe wyniki postępowania kwalifikacyjnego wraz z łączną liczbą punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów stanowiącą sumę punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Ubiegający się o tę funkcję kandydaci uzyskali następujące liczby punktów: (1) Wojciech Karwacki 203,2, (2) Katarzyna Góraj 191,4, (3) Krzysztof Sroczyński 189,0, (4) Małgorzata Jodłowska 180,2, (5) Adriana Urbanik 177,8, (6) Elżbieta Dobrenko 174,8, (7) Monika Banaszkiewicz 165,6. Komisja kwalifikacyjna stwierdziła, iż osoby te „spełniają wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) i uzyskały w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów uprawniającą do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki na członka Krajowej Izby Odwoławczej”.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx