http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zakończenie umowy o PPP

15

Zakończenie umowy o PPP może nastąpić zgodnie z okresem jej obowiązywania lub przed terminem jej obowiązywania. W postępowaniu dotyczącym obydwu tych możliwości występują istotne różnice.

 

ZAKOŃCZENIE UMOWY O PPP ZGODNIE Z OKRESEM JEJ OBOWIĄZYWANIA

Umowy o PPP są zawierane na określony okres. Po jego upływie partner prywatny zaprzestaje świadczenia usługi publicznej i przekazuje infrastrukturę publiczną podmiotowi publicznemu – stronie umowy o PPP. Podmiot publiczny, odpowiednio wcześnie przed zakończeniem umowy o PPP (zakłada się, że właściwym okresem są trzy lata przed przekazaniem infrastruktury) powinien podjąć określone działania aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zbędnych kosztów w okresie przejściowym, a przede wszystkim aby zapewnić nieprzerwane świadczenie usług publicznych.

 

W pewnym stopniu działania podmiotu publicznego będą zależały od strategicznych decyzji dotyczących dalszego postępowania dotyczącego infrastruktury publicznej. Możliwe opcje obejmują:

  1. Samodzielne zapewnienie ciągłości świadczenia usług publicznych. Opcja ta wymaga posiadania odpowiednich zasobów ludzkich, know-how, środków na remonty i ewentualne modernizacje. W niektórych sektorach, takich jak sektor portowy, opcja ta nie jest możliwa;
  2. Postępowanie na wybór operatora, kontynuującego świadczenie usług. Wymagane są środki publiczne na remonty i modernizacje oraz na płatności na rzecz operatora; (…)

Poza tym w artykule:

  • ZAKOŃCZENIE UMOWY O PPP PRZED TERMINEM
  • ZAKOŃCZENIE UMOWY O PPP
  • ROZWIĄZANIE UMOWY O PPP NA ROZBUDOWĘ I UTRZYMANIE METRA W LONDYNIE
  • SYTUACJA W POLSCE

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx