http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zakres dokumentu zagranicznego składanego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

50

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Zamierzamy złożyć ofertę w postępowaniu unijnym i gromadzimy dokumenty dotyczące niekaralności. W skład organu nadzorczego naszej spółki która ma siedzibę w Polsce wchodzą dwie osoby, mające miejsce zamieszkania za granicą (w Japonii). Nie wiemy, czy mamy złożyć dokument z rejestru, czy oświadczenie złożone przed notariuszem, czy może dokument wraz z oświadczeniem złożonym przed notariuszem. 

Kluczowymi zagadnieniami, związanymi z określeniem odpowiednich dokumentów potwierdzających niekaralność osób mających miejsce zamieszkania za granicą jest ustalenie, czy w danym kraju istnieją organy zajmujące się prowadzeniem rejestrów karnych albo inne organy sądowe lub administracyjne, które w zakresie wykonywanych czynności wydają równoważne dokumenty dotyczące niekaralności, a także czy informacje zawarte w tych dokumentach potwierdzają niekaralność w zakresie przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13  Pzp lub wykroczeń określonych w 24 ust. 5 pkt 5 Pzp.

W celu dokonania powyższych ustaleń należy zweryfikować, czy prawo karne danego państwa przewiduje poniesienie odpowiedzialności za czyny odpowiadające tym, które zostały wskazane w omawianych przepisach polskiego Pzp oraz czy niekaralność za te przestępstwa znajduje potwierdzenie w informacjach pochodzących z odpowiedniego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx