Zakres dokumentu zagranicznego składanego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

42

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Zamierzamy złożyć ofertę w postępowaniu unijnym i gromadzimy dokumenty dotyczące niekaralności. W skład organu nadzorczego naszej spółki która ma siedzibę w Polsce wchodzą dwie osoby, mające miejsce zamieszkania za granicą (w Japonii). Nie wiemy, czy mamy złożyć dokument z rejestru, czy oświadczenie złożone przed notariuszem, czy może dokument wraz z oświadczeniem złożonym przed notariuszem. 

Kluczowymi zagadnieniami, związanymi z określeniem odpowiednich dokumentów potwierdzających niekaralność osób mających miejsce zamieszkania za granicą jest ustalenie, czy w danym kraju istnieją organy zajmujące się prowadzeniem rejestrów karnych albo inne organy sądowe lub administracyjne, które w zakresie wykonywanych czynności wydają równoważne dokumenty dotyczące niekaralności, a także czy informacje zawarte w tych dokumentach potwierdzają niekaralność w zakresie przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13  Pzp lub wykroczeń określonych w 24 ust. 5 pkt 5 Pzp.

W celu dokonania powyższych ustaleń należy zweryfikować, czy prawo karne danego państwa przewiduje poniesienie odpowiedzialności za czyny odpowiadające tym, które zostały wskazane w omawianych przepisach polskiego Pzp oraz czy niekaralność za te przestępstwa znajduje potwierdzenie w informacjach pochodzących z odpowiedniego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis