Zamówienia in-house w przepisach nowej dyrektywy klasycznej oraz w projekcie nowelizacji Pzp

60

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu