Zamówienia na sprzęt komputerowy i programy informatyczne

57

Rynek sprzętu komputerowego, w szczególności elementów składowych zestawów komputerowych, serwerów, jak również urządzeń peryferyjnych ogólnego zastosowania jest rynkiem w pełni konkurencyjnym, na którym potrzeby zamawiającego mogą zostać całkowicie zaspokojone, a zdecydowana większość oferowanych urządzeń posiada wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami i standardami, zatem mogą być z powodzeniem zamawiane w trybach podstawowych określonych w Pzp. Nawet najbardziej skomplikowane zamówienia i rozwiązania mogą zostać zrealizowane z zastosowaniem postępowań konkurencyjnych. Przystępując do planowania, przygotowania postępowania na zakup sprzętu informatycznego i systemów informatycznych w jednym z trybów przewidzianych przez Prawo zamówień publicznych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Najłatwiejszym, najmniej czasochłonnym i pracochłonnym sposobem przygotowania opisu przedmiotu zamówienia jest oczywiście skopiowanie całości specyfikacji pożądanego sprzętu wprost ze strony internetowej czy katalogu jego producenta bądź dostawcy, co w odczuciu zamawiającego realizowało wymaganie opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, za pomocą cech technicznych i jakościowych jednocześnie uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.