http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w 2011 r.

44

Istotnym wydarzeniem na polskim rynku zamówień publicznych w 2011 r. było pojawienie się centralnego zamawiającego. Do tej roli wskazane zostało Centrum Usług Wspólnych, instytucja gospodarki budżetowej afiliowana przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Centralny zamawiający został powołany Zarządzeniem Prezesa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w marcu ub.r. Podstawą prawną były przepisy art. 15a ust. 4-5 Pzp. Pojawienie się centralnego zamawiającego odnotował także w swoim „Sprawozdaniu” Prezes UZP. Na temat aspektów prawnych instytucji centralnego zamawiającego pisałem już na łamach Doradcy, nie będę więc powtarzał zawartych tam opinii. Mam nadzieję, że przykład płynący z administracji centralnej zainspiruje także innych zamawiających, przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, do przyjmowania podobnych rozwiązań na swoim gruncie. Przepisy Pzp przewidują możliwość wprowadzenia takich regulacji. Nieco rozczarowuje fakt, iż w ubiegłym roku przeprowadzono zaledwie trzy postępowania, z czego jedno zostało unieważnione, a w roku 2012, jak na ten moment, rozpoczęto jedno postępowanie, a dalsze cztery są w fazie przygotowań. Szkoda, bowiem skoro już centralny zamawiający został powołany, wypadałoby dać tej instytucji większą szansę udowodnienia przydatności do całego systemu udzielania zamówień publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx