Zamówienia publiczne w 2018 roku

38

Urząd Zamówień Publicznych opublikował dane, dotyczące funkcjonowania rynku zamówień publicznych podczas dwunastu miesięcy roku ubiegłego. Wśród nich nie znalazła się ogólna wartość udzielonych zamówień, choć należy się spodziewać, iż w stosunku do roku 2017 uległa istotnemu wzrostowi.

W roku ubiegłym opublikowanych zostało 154.946 ogłoszeń o zamówieniu, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 130.432, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 24.514. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 151.031,  z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 123.706, a w TED 27.325. Dla porównania – w roku 2017 opublikowano 146.871 ogłoszeń o zamówieniu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis