Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2016 roku

36

Zamówienia publiczne w

pierwszym kwartale 2016 roku

 

Powiązane artykuły

Wartość zamówień poniżej progów europejskich, udzielonych w pierwszym kwartale wyniosła 7.019 mld. zł. (w analogicznym okresie roku ubiegłego – 7.645 mld. zł.).W okresie tym opublikowano 65.392 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 53.137, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 12.255. W analogicznym okresie roku ubiegłego

Zapraszamy do prenumeraty magazynu