Zamówienia publiczne w roku 2015

37

Rynek zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

w roku 2015

 

Powiązane artykuły

W roku minionym udzielono142.262 zamówienia, których wartość wyniosła 116,3 mld. zł.. tzn. około 6,50% produktu krajowego brutto (PKB) z roku 2015.Oznacza to, iż w okresie ostatnich dwóch lat wartość polskiego rynku zamówień publicznych zmniejszyła się o 26,9 mld. zł. (blisko 19%).

W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych zamówień poniżej tzw. progu bagatelności (wartości zamówienia, obligującej do stosowania przepisów Pzp), udzielono na kwotę 31,2 mld zł.

W 83% (82% w roku 2014) zamówień udzielono w trybie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu