http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia sektorowe w nowym Prawie zamówień publicznych

58

Zamówienia sektorowe, czyli zamówienia udzielane w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ustawodawca unijny zdecydował się potraktować odrębnie od zamówień klasycznych i uregulował je w osobnej dyrektywie unijnej. Obecnie obowiązująca dyrektywa sektorowa (2014/25/UE) – wzorem swojej poprzedniczki (dyrektywa 2004/17/WE) – w całości poświęcona jest zamówieniom tego rodzaju.

 

Polski ustawodawca w ramach wdrożenia przepisów unijnych zdecydował się na rozwiązanie odmienne, polegające na włączeniu unormowań prawnych dotyczących zamówień sektorowych do ustawy – Prawo zamówień publicznych jako aktu kompleksowo regulującego udzielanie zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

 

          Takie podejście ustawodawca przyjął zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., jak w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r. pod rządem ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Specyfika zamówień sektorowych

          W obecnie obowiązującym Pzp zachowane zostały podstawowe odrębności, które odróżniają zamówienia sektorowe od zamówień klasycznych, a których przejawem jest między innymi:

  • podwyższony próg stosowania prawa zamówień publicznych
  • specyficzne wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych (nie występujące w reżimie zamówień klasycznych);
  • brak obowiązku wykonania analizy potrzeb i wymagań przed wszczęciem postępowania; (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • System odesłań – do poprawy
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx