http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAPOWIEDŹ PRZYGOTOWANIA WZORCOWYCH SPECYFIKACJI DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

40

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział przygotowanie wzorcowych specyfikacji, jakie miałyby być stosowane w zamówieniach publicznych. Podkreślił, iż w procedurze przetargowej nie należy brać pod uwagę jedynie kwestii finansowej, a kierowanie się przy takich zamówieniach wyłącznie kryterium ceny wynika z „histerii antykorupcyjnej”. Im niższa cena wykonania danej inwestycji, tym mniejsze prawdopodobieństwo niejasności finansowych. Ponadto, rozważa także rozwiązanie, stosowane w niektórych krajach, polegające na odrzuceniu najwyższej i najniższej oferty i dokonanie wyboru z pozostałych ofert. Chodzi o to, aby kontrahenci w tej sytuacji nie zaniżali maksymalnie kwot wykonania prac, skutkujących niemożnością wywiązania się z postanowień kontraktu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx