http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zarządzanie umową o PPP

76

Zarządzanie umową o PPP w trakcie jej realizacji  jest procesem, za który odpowiedzialność ponosi podmiot publiczny. Ma on zapewniać utrzymanie stabilnego poziomu jakości oraz zakresu świadczonych robót i usług, założonego podziału ryzyka  oraz Value for Money przez cały okres jej trwania.

 

WPROWADZENIE

W maju 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała drugi raport dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego zatytułowany „Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego”.  Oceniła, że w porównaniu do poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w 2012, badającej przygotowanie i realizację przedsięwzięć PPP w JST, nastąpiła poprawa w zakresie ich przygotowania, sporządzania analiz i prowadzenia postępowania.

Natomiast  w obszarze zarządzania umowami o PPP, szczególnie na etapie operacyjnym, zidentyfikowano wiele nieprawidłowości, skutkujących niedotrzymaniem parametrów jakościowych przez partnerów prywatnych  i nieegzekwowaniem kar umownych z tego tytułu.

Obowiązkowa ocena efektywności, czyli szereg analiz przedrealizacyjnych, których podmiot publiczny dokonuje na etapie przygotowania  konkretnego przedsięwzięcia,  jest wpisana do ustawy o PPP. Ocena ta potwierdza wykonalność projektu w formule PPP, a przede wszystkim wykazuje Value for Money, czyli optymalny stosunek kosztów i korzyści z tytułu realizacji projektu z punktu widzenia sektora publicznego. (…)

 

Poza tym w artykule:

 • ZESPÓŁ PROJEKTOWY PPP
 • UMOWA O PPP
 • MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG
 • PRZYPADKI ZEWNĘTRZNE
 • ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROJEKCIE PPP
 • MODEL FINANSOWY
 • PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA UMOWĄ O PPP
 • ANALIZY I OPINIE NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW
 • PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 • ZAKOŃCZENIE UMOWY O PPP PRZED TERMINEM
 • PROMOCJA I ZASADY KOMUNIKACJI
 • BUDOWANIE ZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKÓW
 • KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU ZARZĄDZANIA UMOWĄ O PPP

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx