ZARZUTY DLA BYŁEGO MARSZAŁKA

36

Byłemu marszałkowi woj. podkarpackiego Mirosławowi K. prokuratura postawiła 16 zarzutów, dotyczących między innymi korupcji oraz płatnej protekcji. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. „Najobszerniejsza część zarzutów wobec Mirosława K. dotyczy przestępstw urzędniczych, to znaczy płatnej protekcji i korupcji. Korzyści majątkowe były przyjmowane przez Mirosława K. pod różnymi postaciami w okresie od końca 2008 r. do przełomu lat 2012/2013” – powiedział naczelnik wydziału przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie Andrzej Jeżyński. Mirosław K. pełnił w tym czasie funkcje wojewody podkarpackiego oraz marszałka woj. podkarpackiego. Jak tłumaczył Jeżyński część przestępczych zachowań Mirosława K. o charakterze korupcyjnym dotyczyło działań wobec podległych mu urzędników, a w części było to podejmowanie się załatwienia konkretnych spraw, z reguły finansowych, w jednostkach samorządowych woj. podkarpackiego, które formalnie nie podlegały marszałkowi. Chodziło o łapówki lub obietnice określonych korzyści w zamian za przyspieszenie pewnych spraw, wywarcie wpływu na urzędników, by wydali określone decyzje, czy podjęli określone działanie.

Powiązane artykuły

 

źródło: pap