Zasada konkurencyjności a potrzeby pacjentów podmiotów leczniczych

50

Wysokie wymagania same w sobie nie stanowią naruszenia uczciwej konkurencji[1]. Uprawnieniem zamawiającego jest prowadzenie postępowania w celu uzyskania takiego przedmiotu zamówienia, jaki jest mu dogodny ze względu na posiadane warunki oraz potrzeby i który spełni…