http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa na podst. art. 8 ust. 3 Pzp w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną

51

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

na podst. art. 8 ust. 3 Pzp

w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną

Powiązane artykuły

 

Kontynuując publikacje, poświęcone orzecznictwu KIO, poniżej zamieszczamy kolejny fragment „Informacji o funkcjonowaniu Krajowej Izby odwoławczej w 2015 r.”, poświęcony zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa na podst. art. 8 ust. 3 Pzp w brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną z czerwca 2016 r.

 

            Zasada jawności wyrażona w art. 8 ust. 1 Pzp jest jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Pzp podlega ona ograniczeniu tylko w przypadkach określonych w ustawie. Jednym z takich przypadków, bardzo często występującym w praktyce, jest wskazane w art. 8 ust. 3 Pzp prawo wykonawcy do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie bądź we wniosku o dopuszczenie do udziału w…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx