Zaświadczenie o niekaralności w formie dokumentu elektronicznego

1 320

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

 

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Magdalena Kulińska – aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Pieróg & Partnerzy

https://www.pierog.pl/media/tms/catalog/pages/page46/188x188_true_5b164a290e9ee4.jpg

 

 

 

 

 

Zaświadczenie o niekaralności
w formie dokumentu elektronicznego

 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej wezwaliśmy do złożenia zaświadczenia z KRK w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu. W odpowiedzi przedłożył zaświadczenie z KRK w formie wydruku z dokumentu elektronicznego, jak również płytę CD, na której znajdował się plik XML. Czy możemy uznać za wystarczający plik zapisany na nośniku danych, czy też powinniśmy wezwać go po raz drugi w celu przedłożenia zaświadczenia z KRK w formie tradycyjnej, papierowej? Jeśli nie uzupełni dokumentu, czy powinniśmy odrzucić jego ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ?

 

Wykonawcy jak najbardziej mogą przedkładać elektroniczne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenia o niekaralności) w formacie XML zapisane na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, płyta DVD). Plik taki traktowany jest jako dokument elektroniczny i można się nim posługiwać identycznie jak zaświadczeniem w formie tradycyjnej.