Hackathon czyli maraton z nowym Prawem Zamówień Publicznych

80

W dniu 16 lutego 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii całodzienne spotkanie („Hackathon”) przedstawicieli różnych podmiotów – zamawiających, wykonawców oraz organizacji przedsiębiorców i pracodawców – poświęcone wypracowaniu propozycji ulepszających projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W spotkaniu uczestniczyli: minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak.