Zbyt droga oferta

54

Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje kwestie dotyczące ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, natomiast w przypadku oferty z ceną, która przekracza finansowe możliwości zamawiającego wskazuje jedynie, iż można wówczas unieważnić postępowanie. Taka asymetria w przepisach, dotyczących tożsamej w istocie materii nie wydaje się…