Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne

30

 

W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 sierpnia 2017 r. pod poz. 148 ukazało się zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne.

Powiązane artykuły

            Zgodnie z § 2 zarządzenia zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy regulującej zamówienia publiczne, która wprowadzi transparentne ramy…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis