Zakres możliwych wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów złożonych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia lub potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

29

 

Część druga

Analiza wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE – zarówno tych najnowszych, jak i orzeczeń zapadłych w poprzednich latach – dotyczących kwestii poprawiania, sprostowania, wyjaśniania albo uzupełniania brakujących, żądanych dokumentów, powoduje, iż nasuwają się istotne wątpliwości, co do właściwej implementacji do przepisów prawa krajowego przepisów dyrektywy 2014/24/UE dotyczących tej kwestii.

Janusz Dolecki

  

STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 28 LIPCA 2016 R.

             Mając na uwadze, iż przytoczone orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości odnosiły się do stanu prawnego regulowanego dyrektywą 2004/18/WE, uchyloną dyrektywą 2014/24/UE…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis