Zmiany potrzebne i oczekiwane

49

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw[1], która weszła w życie 16 kwietnia 2014 r. w znacznym stopniu ułatwiła realizację zadań związanych z udzielaniem zamówień na dostawy bądź usługi z dziedziny kultury.