Zmiany Prawa zamówień publicznych obowiązujące od lutego 2013 r.

46

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 20 lutego br., pomimo tego, że w głównej mierze poświęcona była problematyce „obronnej”, ma duże znaczenie dla podmiotów sektora MSP. Wiele spośród zmian, które wprowadziła, istotnie wpływa na pozycję małych i średnich przedsiębiorców, uczestniczących w rynku zamówień publicznych.