http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiany przepisów dotyczących podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą

20

Ustawodawca po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat zmienił regulacje odnoszące się do podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP.

 

UWAGI WSTĘPNE

Choć prace legislacyjne nad zmianą rozporządzenia rozpoczęły się już w grudniu 2022 r., vacatio legis nowych regulacji wyniosło tylko 14 dni, a zmienione przepisy są obowiązujące dla wszystkich postępowań wszczętych od dnia 22 września 2023 r.

Biorąc pod uwagę, że błędy w zakresie podmiotowych środków dowodowych mogą finalnie doprowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy, warto zawczasu pozyskać właściwe dokumenty wystawione w kraju, do którego odsyła nowe brzmienie przepisów. Zamawiający nie mogą z kolei zapomnieć o dostosowaniu brzmienia dokumentów zamówienia do nowych regulacji i dokonywaniu kwalifikacji podmiotowej wykonawców zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów w tym zakresie.

Zagadnienie związane z podmiotowymi środkami dowodowymi, składanymi przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP doczekało się na przestrzeni ostatnich lat kilku zupełnie odmiennych regulacji.

Z pozoru niewielkie modyfikacje przepisów w tym zakresie w praktyce wywoływały liczne wątpliwości interpretacyjne i stanowiły przedmiot wielu sporów w KIO. Do dzisiaj zdarza się, że wykonawcy przedkładają zamawiającemu dokumenty w zakresie niekaralności członków zarządu wystawione nie tylko w miejscu siedziby wykonawcy, ale również – z ostrożności – w miejscu zamieszkania osób pełniących funkcje kierownicze, aby uniknąć ryzyka eliminacji z postępowania. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZEPISY INTERTEMPORALNE
  • CO SIĘ ZMIENIŁO?
  • UZASADNIENIE ZMIAN – WĄTPLIWOŚCI
  • WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ NA TERYTORIUM RP, KTÓRYCH OSOBY PODLEGAJĄCE WERYFIKACJI ZAMIESZKUJĄ ZA GRANICĄ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx