http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmiany w przepisach Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji

50

W sierpniu i wrześniu bieżącego roku weszły w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowie koncesji. Wprowadzone zostały ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560) i ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693).

Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych

  1. W dniu 28 sierpnia 2018 r. wszedł w życie art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który nadał nowe brzmienie artykułowi 89 ust. 1 pkt 7d.

Zgodnie z nową treścią tego przepisu zamawiający odrzuca ofertę, „jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób”.

Oznacza to, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegać będzie odrzuceniu także w przypadku, gdy realizacja przyjętych w niej rozwiązań powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa podmiotów wskazanych w jednolitym wykazie obiektów…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx