http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zmowa przetargowa a tworzenie konsorcjum w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia

118

 

 

Artykuł ma na celu wskazania sytuacji, uzasadniających utworzenie konsorcjum nie mającego charakteru antykonkurencyjnego oraz sytuacji, w których jego utworzenie można rozpatrywać w aspekcie zmowy przetargowej, a także przedstawienie konsekwencji takiego stanu rzeczy dla czynności podejmowanych przez zamawiającego, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku orzeczniczego judykatury i KIO.

Justyna Olszewska-Stompel

Marek Stompel

Powiązane artykuły

 

Uwagi wstępne

Definicja zmowy przetargowej została wskazana w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwanej dalej uokik). W treści tego artykułu ustawodawca wskazał, że zakazane są…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx