Aktualności / Wydarzenia: Debaty ekspertów

46

Aktualności / Wydarzenia

 

Debaty ekspertów

Powiązane artykuły

Z początkiem grudnia Urząd Zamówień Publicznych zainicjował cykl debat pod hasłem „System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Uczestniczyć w nich mają eksperci oraz praktycy, których sfera zainteresowań i działalności obejmuje zamówienia publiczne.

Dyskutowana problematyka obejmować ma aktualne prawne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania związane z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych, jego znaczenie dla rozwoju potencjału polskiej gospodarki oraz wielokrotne zmiany przepisów w ciągu przeszło…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu