Urząd Zamówień Publicznych Zrównoważone zamówienia publiczne

55

Urząd Zamówień Publicznych

 

Zrównoważone zamówienia publiczne

Powiązane artykuły

 

W związku z zakończeniem realizacji inicjatyw podejmowanych w ramach „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016”Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt kolejnego dokumentu planistycznego, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia –Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020”.

Dokument ten wpisuje się w realizację celów unijnej „Strategii Europa 2020” oraz powiązanych z nią inicjatyw przewodnich, wspierając…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu