http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Apel w sprawie zmian w Pzp

50

Związki zawodowe i pracodawcy zgodnie zaapelowali do rządu o zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Ich zdaniem postulowane zmiany są niezbędne.

Najważniejszymi postulatami związkowców i pracodawców jest odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych i wprowadzenia wymogu zatrudniania na umowy o prace przy realizacji zamówienia publicznego. W założeniu zmiany te mają doprowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – w równym stopniu uwzględniającej korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, w poszanowaniu szeroko rozumianych praw człowieka.
Pracodawcy i związkowcy postulują również wprowadzenie obowiązku waloryzacji umów w ramach zamówień publicznych w przypadku nieprzewidzianych zmian prawa. Apelują również o wzmocnienie pozycji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, gdyż, ich zdaniem, obecne jego umocowanie prawne wpływa na utrwalanie niewłaściwych standardów i praktyk m.in. w obszarze wyłaniania zwycięzców przetargów publicznych.

Powiązane artykuły

Pod oficjalnym, wspólnym stanowiskiem podpisali się przedstawiciele: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych OPZZ, Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji „Lewiatan”, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Źródło: www.budownictwo.wnp.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx