http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

97

Część czwarta

 

Instrument w postaci społecznych kryteriów oceny ofert

             Ustawodawca w art. 91 ust. 2 pkt. 2 Pzp wskazał, że kryteria oceny ofert mogą dotyczyć aspektów społecznych, na przykład takich:

  • integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w 22 ust. 2,
  • dostępność dla osób niepełnosprawnych,
  • uwzględnianie potrzeb użytkowników.

Katalog kryteriów społecznych zawarty w powoływanym przepisie ma charakter otwarty. Mimo, że aspekty społeczne już w poprzednim stanie prawnym mogły być wykorzystywane jako kryterium oceny ofert, stały się bardziej popularne dopiero od nowelizacji z 2016 r. w związku ze zmianą 91 ust. 2a Pzp, którego aktualne brzmienie zobowiązuje wskazanych w tym przepisie zamawiających do uzasadniania zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny lub kryterium o wadze przekraczającej 60%.

Jednak zastosowanie kryteriów społecznych w praktyce okazało się dla zamawiających dość trudne. Orzecznictwo KIO w tym zakresie nie jest pomocne w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących prawidłowego stosowania kryteriów społecznych z uwagi na występujące w nim rozbieżności.

W wyroku z dnia 5 stycznia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza dokonała oceny zastosowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług z zakresu gospodarki leśnej pozacenowych kryteriów oceny ofert: realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx